Stavba se dostala do zimy zdárně pod střechu, z jara už se naplno rozjely práce ve vnitřních prostorech.